Zobrazit ceník

Princip nano kosmetiky PIKATEC

Nano kosmetika PIKATEC je speciálně vyvinuta a vyrobena z nanočástic o velikosti do 30nm (nm – nanometr je miliardtina metru), které jsou pomocí vhodného rozpouštědla trvale rozptýleny v kapalném prostředí kosmetické emulze. Tyto pevné částice obsahují oxid křemíku, který zvyšuje odpudivost kapalin na povrchu i odolnost proti mechanickému opotřebení či poškození.

1. Fáze – vyčištění povrchu:

Představte si povrch skla či laku pod mikroskopem. Vypadá jako hornatá krajina. V údolích této krajiny je dlouhodobě usazená špína a prach (Viz. Obrázek. 1).

pikatec_1

Pakliže se jedná o sklo, tak je logicky přes toto i hůře vidět, pakliže se jedná o lak, tak tento zase působí zašle. Je jasné, že toto si neuvědomujete až do doby, kdy vedle znečištěného skla si postavíte i sklo řádně vyčištěné. Zde uvidíte patrný rozdíl.
Kosmetikou PIKATEC, která je určena k čištění, vyčistíte tuto hornatou krajinu (povrch) od usazené špíny a prachu. Provede se to pomocí malých nanočástic, které jsou obsaženy v čisticím prostředku. Tyto malé částice vnikají do všech záhybů povrchu a vyčistí z něho podstatně větší částice prachu či jiných molekul (Viz. Obrázek. 2).

pikatec_2

Takto vyčištěný povrch je připraven na nanesení ochranné politury PIKATEC (Viz. Obrázek. 3).

pikatec_3

2. Fáze – nanesení politury (emulze) na povrch:

Částice jsou trvale rozptýleny v aplikační emulzi, která se nanese ve velmi tenké vrstvě na ošetřovaný povrch (Viz. Obrázek. 4).

pikatec_4

Nanesení silnější vrstvy je zbytečné, poněvadž se nakonec při rozlešťování setře hadrem a pouze se tím zvyšuje pracnost a spotřeba prostředku.

Po několika minutách se tato vrstva rozleští pomocí hadříku a tím se emulze dostane hluboko do všech nerovností na povrchu (v tomto případě do všech údolí hornaté krajiny). Vrstva, která přečnívá nad vrcholky hor je zbytečná a jednoduše se setře. (Viz. Obrázek. 5).

pikatec_5

3. Fáze – po první hodině nanesení:

Během prvních okamžiků se suspenze (aplikační emulze) pomalu odpařuje a nanočástice se usazují do konečné, souhlasné polohy. Každý pól této nanočástice se chová polárně, jinými slovy na každém konci je jiný polární náboj. Toto způsobuje, že se částice srovnávají vůči podkladu v jednom směru. Druhý směr (na povrchu) zároveň odpuzuje záporně nabité částice prachu či jiné nežádoucí molekuly.

4. Fáze – konečné vytvrzení:

Během následujících 24 hodin suspenze (emulze) definitivně vytěká a na povrchu zůstávají jen srovnané nanočástice, které na povrchu drží pomocí Van der Waalsových a disperzních sil. Povrch tak dosahuje konečné tvrdosti a odolnosti vůči kapalinám (Viz. Obrázek. 6).

pikatec_6

Právě proto není vhodné nechat vytěkat suspenzi na přímém slunci, poněvadž by rozpouštědla vytěkala dříve, než by se stačily nanočástice srovnat v požadovaném směru a nevznikla by tak požadovaná homogenní krystalická mřížka.

Nanočástice na povrchu vytvoří ochranný neviditelný nanofilm polarizovaných částic, které díky tomu přidávají povrchu kluzné, odpudivé a antiadhezní vlastnosti. Tato neviditelná transparentní vrstva z nano částic (až tisíckrát tenčí, než lidský vlas), tedy jakýsi tvrdý ochranný štít. Vniká do pórů a mikrotrhlin například v laku a chrání tak před dalším poškozením. Vyhlazuje povrch a snižuje tak aerodynamický odpor – jeho následkem se letící předměty od vrstvy lehce odrazí (Viz. Obrázek. 7)

pikatec_7

a nevytvářejí na karoserii dlouhé škrábance a rýhy (Viz. Obrázek. 8).

pikatec_8

Obdobně to funguje i s hmyzem, který se dostane do kontaktu s karoserií.

Částice drží pohromadě a jsou tak malé, že se do nich, nebo mezi ně, nemůže dostat žádná podstatně větší částice prachu či jiná molekula, kterou navíc odpuzují. Zároveň jsou částice dostatečně tvrdé a odolávají mechanicky ostatním letícím abrazivním (brusným) částicím, které by jinak při dopadu povrch poškozovaly

Tato politura na povrchu vydrží až rok (někdy i více) a zajistí povrchu vysoký lesk, ochranu před škrábanci od drobných kamínků a prachu, ochranu před vlivy solí a asfaltu, ochranu před pylem a pryskyřicí ze stromů, ochranu před výkaly ptáků a také důležitou UV ochranu, způsobující blednutí laku..